Wessbrandt start
Nyheter
Om företaget
Om arkitektur
Om informationshantering
Kundprofiler
Länkar
Kontakta Oss
In English
Arkitektur - Informationshantering
Länkar

Nedan finner Du några länkar till externa webbplatser med fördjupad information om

  • elektronisk förvaltning,
  • informationshantering,
  • elektroniska arkivering,
  • verksamhetsarkitektur,
  • standardisering med mera.

 

Offentlig förvaltning

Regeringens e-handlingsplan 

Delegation för e-förvaltning 

Statliga ramavtal 

Riksarkivet 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

EU

EU Information Society Portal 

EU IDABC eGovernment 

DLM Forum 

 

Föreningar

Föreningen Sambruk 

Dataföreningen 

Förening för IT-Arkitekter 

Näringslivets arkivråd 

Arkivrådet AAS 

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun 

 

Informationshantering

Association and authority on managing records and information 

Association for Information and Image Management 

Data Research DPU 

 

Arkitektur

Enterprise Architecture User Group 

The Zachman Framework 

The Open Group Architecture Framework 

 

Standardisering

SIS Swedish Standards Institute 

CEN European Committee for Standardization 

ISO International Organization for Standardization 

W3C World Wide Web Consortium 

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
Wessbrandt startNyheterOm företagetOm arkitekturOm informationshanteringKundprofilerLänkarKontakta OssIn English
info@wessbrandt.se